Tin tức

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Image 1 Title
Image 2 Title
Image 3 Title
Image 4 Title
Image 5 Title

Tin tức
CBTT quý 3/2017

- 17/10/2017 BCTC quý 3/2017 Cty (trước kiểm toán)  

- 17/10/2017 BCTC quý 3/2017 hợp nhất (trước kiểm toán)   

- 17/10/2017 Nghị quyết HĐQT số 06/2017    

__________________________________________________________________

 
CBTT

- 10/10/2017 CBTT BC ngày trở thành cổ đông lớn    

- 10/10/2017 CBTT kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ   

- 27/09/2017 CBTT đăng ký giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ  

__________________________________________________________________

 
CBTT quý 2/2017

- 18/08/2017 BCTC quý 2/2017 Cty (đã soát xét)  

- 18/08/2017 BCTC quý 2/2017 hợp nhất (đã soát xét)   

- 18/08/2017 Nghị quyết HĐQT số 05/2017   

- 29/07/2017 CV 25/2017 Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng năm 2017 

- 26/07/2017 BCTC quý 2/2017 Cty (trước kiểm toán) 

- 26/07/2017 BCTC quý 2/2017 Cty hợp nhất (trước kiểm toán)  

__________________________________________________________________

 
CBTT

- 05/05/2017 CV Xác nhận chốt danh sách chia cổ tức 2016 

- 03/05/2017 CV Chia cổ tức 2016

- 28/04/2017 Công văn 17/2017

- 28/04/2017 Điều lệ Cty thông qua ngày 27/04/2017

- 27/04/2017 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017

__________________________________________________________________ 

- 25/04/2017 BCTC quý 1/2017 Cty (trước kiểm toán)

- 25/04/2017 BCTC quý 1/2017 hợp nhất (trước kiểm toán) 

- 25/04/2017 NQ HĐQT số 04/2017 ngày 24/04/2017 

__________________________________________________________________

 
Tài liệu họp ĐHĐCĐTN 2017

- 07/04/2017 Mẫu thư mời ĐHĐC 2017       

- 07/04/2017 Danh mục tài liệu họp ĐHĐCĐ 2017      

- 07/04/2017 Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ 2017       

- 07/04/2017 Báo cáo HĐQT 2016        

- 07/04/2017 Báo cáo BGĐ 2016         

- 07/04/2017 Báo cáo BKS 2016         

- 07/04/2017 Báo cáo kiểm toán và BCTC hợp nhất 2016         

- 07/04/2017 Tờ trình: V/v Chia cổ tức 2016         

- 07/04/2017 Tờ trình: V/v Thù lao HĐQT và BKS, chọn Cty kiểm toán 2017          

- 07/04/2017 Tờ trình: V/v Sửa đổi điều lệ Cty theo luật doanh nghiệp 2014          

- 07/04/2017 Tờ trình: V/v Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm TGĐ          

- 07/04/2017 Quy chế biểu quyết trong ĐHĐCĐ thường niên 2017          

- 07/04/2017 Mẫu thẻ biểu quyết          

- 07/04/2017 Điều lệ Cty 2017 (dự thảo)

- 07/04/2017 CV 12/2017 CBTT Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2017

__________________________________________________________________ 

 
<< Bắt đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp > Cuối >>

Kết quả 1 - 9 / 96
Online:58
Visitors:666446
  • TOP