News

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Image 1 Title
Image 2 Title
Image 3 Title
Image 4 Title
Image 5 Title

News
Tài liệu họp ĐHĐCĐTN 2017

- 07/04/2017 Danh mục tài liệu họp ĐHĐCĐ 2017      

- 07/04/2017 Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ 2017       

- 07/04/2017 Báo cáo HĐQT 2016        

- 07/04/2017 Báo cáo BGĐ 2016         

- 07/04/2017 Báo cáo BKS 2016         

- 07/04/2017 Báo cáo kiểm toán và BCTC hợp nhất 2016         

- 07/04/2017 Tờ trình: V/v Chia cổ tức 2016         

- 07/04/2017 Tờ trình: V/v Thù lao HĐQT và BKS, chọn Cty kiểm toán 2017          

- 07/04/2017 Tờ trình: V/v Sửa đổi điều lệ Cty theo luật doanh nghiệp 2014          

- 07/04/2017 Tờ trình: V/v Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm TGĐ          

- 07/04/2017 Quy chế biểu quyết trong ĐHĐCĐ thường niên 2017          

- 07/04/2017 Mẫu thẻ biểu quyết          

- 07/04/2017 Điều lệ Cty 2017 (dự thảo)

- 07/04/2017 CV 12/2017 CBTT Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2017

__________________________________________________________________ 

 
CBTT

- 25/03/2017 Báo cáo thường niên 2016        

- 25/03/2017 Nghị quyết HĐQT số 3/2017       

- 03/03/2017 CV xác nhận ngày chốt danh sách tham dự ĐHCĐ thường niên 2017        

- 01/03/2017 Chốt danh sách đại hội cổ đông thường niên 2017       

- 28/02/2017 CV 06/2017 Giấy ủy quyền công bố thông tin      

__________________________________________________________________ 

 
CBTT Báo cáo TC năm 2016

- 27/02/2017 BCTC năm 2016 Cty mẹ (đã kiểm toán)   

- 27/02/2017 BCTC năm 2016 hợp nhất (đã kiểm toán)    

- 27/02/2017 Nghị quyết HĐQT số 02/2017 ngày 27/02/2017     

- 27/02/2017 CV 05/2017 UBCK chấp thuận gia hạn BCTC năm 2017      

__________________________________________________________________ 

 
CBTT quý 4/2016

- 23/01/2017 BCTC quý 4/2016 (trước kiểm toán)   

- 23/01/2017 BCTC hợp nhất quý 4/2016 (trước kiểm toán)       

- 23/01/2017 BC Tình hình quản trị Cty năm 2016    

- 23/01/2017 NQ HĐQT số 01/2017    

__________________________________________________________________

 
CBTT quý 3/2016

- 25/10/2016 BCTC quý 3/2016   

- 25/10/2016 BCTC hợp nhất quý 3/2016    

- 25/10/2016 Nghị quyết HĐQT số 04/2016     

__________________________________________________________________ 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 9 of 92
Online:32
Visitors:635211
  • TOP