Tin tức

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Image 1 Title
Image 2 Title
Image 3 Title
Image 4 Title
Image 5 Title

Tin tức
Báo cáo Quý 2 năm 2011

- Bảng cân đối kế toán quý 2 năm 2011

- Kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2011

- Lưu chuyển tiền tệ quý 2 năm 2011

- Thuyết minh báo cáo tài chính quý 2 năm 2011

__________________________________________________________________

 
Thông báo V/v: Chi trả cổ tức năm 2010

 - Thông báo về việc: Chi trả cổ tức năm 2010

- Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức năm 2010

__________________________________________________________________

- Công văn 036 V/v: Đề nghị được chấp thuận chi trả cổ tức năm 2010

- Công bố thông tin bất thường ngày 1/6/2011 về chi trả cổ tức năm 2010

__________________________________________________________________

- Công văn 032 gửi UBCKNN và SGDCK V/v hướng dẫn chi trả cổ tức 2010

- Thông báo v/v chờ hướng dẫn của UBCKNN để chi trả cổ tức 2010

__________________________________________________________________

- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng quyền chia cổ tức 2010

- Biên bản họp HĐQT ngày 28/04/2011

- Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt quý 1/2011

__________________________________________________________________

 
Đại Hội Đồng Cổ đông Thường niên 2011

- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2011

- Chứng thư thẩm định giá

__________________________________________________________________

- Biên bản Họp HĐQT ngày 26/3/2011

- Báo cáo Thường niên năm 2010

- Tờ trình V/v Chia cổ tức năm 2010

- Tờ trình V/v Mua lại nhà xưởng đang thuê

- Tờ trình V/v Thanh lý các chứng khoán ALT và EIB

- Tờ trình V/v Bán ra 660.000 cổ phiếu quỹ

- Tờ trình V/v Thù lao HĐQT và BKS năm 2011 và chọn Cty kiểm toán năm 2011

- Chương trình ĐHĐCĐ Thường niên ngày 07/04/2011

- Danh mục tài liệu cổ đông

- Quy định về biểu quyết trong ĐHĐCĐ

- BCTC 2010 đã kiểm toán - hợp nhất

- BCTC 2010 đã kiểm toán của Cty Tan Dai Hung

__________________________________________________________________

- TB chấp thuận DS cổ đông

- Danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2011

- Thư mời dự ĐHĐCĐ Thường niên năm 2011

__________________________________________________________________

- Thông báo của Sở giao dich CK Tp.HCM về ĐHCĐ thường niên năm 2011

- Thông báo của Trung tâm LKCK Việt Nam về ĐHCĐ thường niên năm 2011

__________________________________________________________________

 
BB Họp HĐQT & BC Tổng kết năm 2010 - Kế hoạch năm 2011

- Biên bản Họp HĐQT ngày 22/02/2011

- Báo cáo Tổng kết năm 2010 & Kế hoạch năm 2011

__________________________________________________________________

 
<< Bắt đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp > Cuối >>

Kết quả 64 - 72 / 94
Online:30
Visitors:657837
  • TOP