Tin tức

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Image 1 Title
Image 2 Title
Image 3 Title
Image 4 Title
Image 5 Title

Tin tức
Cấp GCN bổ sung

- Danh sách Cổ đông chưa lưu ký 29/6/2010

- TB cấp GCN bổ sung CP chưa lưu ký

__________________________________________________________________

 
Công bố thông tin 6 tháng đầu năm 2010

- BCTC tóm tắt 6 tháng đầu năm 2010

- BC soát xét hợp nhất 6 tháng đầu năm 2010

- BCTC hợp nhất Tân Đại Hưng

- BCTC Tân Đại Hưng

- BC tình hình Quản trị quý II/2010

- Biên bản họp HĐQT 17/08/2010

__________________________________________________________________

 
Mua CP quỹ đợt 2/2010

- Phương án mua CP quỹ

- Đơn ĐK giao dịch CP quỹ

__________________________________________________________________

 
Thông báo

 - Niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm

 - Chứng nhận đăng ký chứng khoán

 - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ

 - Thông báo V/v quyền nhận CP thưởng

__________________________________________________________________

 - Bảng Cân đối, BC Kết quả KD, Tài Chính I/2010

- BCTC tóm tắt quý I/2010

- BB họp HĐQT ngày 24/04/2010

__________________________________________________________________

 
Thông Tin về ĐHĐCĐ Thường Niên 2010

- CV đăng ký giao dịch vượt giới hạn khối lượng

- Đơn Đăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ

- Phương án mua cổ phiếu quỹ

- Nghị Quyết ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2010 ngày 31/03/2010

- Bản Điều lệ mới ngày 31/03/2010 

- Thông báo v/v bổ sung, điều chỉnh nội dung tài liệu ĐHCĐ 2010

- Tờ trình v/v chia cổ phiếu thưởng từ vốn thặng dư và tăng vốn điều lệ

- Quyết định của SGDCK v/v đưa TPC ra khỏi diện cảnh báo ngày 26/3/2010

Thông báo của SGDCK v/v đưa TPC ra khỏi diện cảnh báo ngày 26/3/2010

- Báo cáo thường niên 2009

- Biên bản họp HĐQT ngày 19/3/2010

- Tờ trình v/v Điều chỉnh 1 số nội dung trong Bản điều lệ Cty

- Tờ trình v/v Không chia cổ tức năm 2009

- Tờ trình v/v Mua thêm 2,5 triệu cổ phiếu quỹ trong năm 2010

- Tờ trình v/v Thông qua Qui chế công bố thông tin

- Tờ trình v/v Mức thù lao của HĐQT và BKS từ năm 2010

- Bản Điều lệ Cty

- Qui chế Công bố Thông tin

- Chương trình Nghị sự ĐHĐCĐ Thường niên 2010

- Danh mục tài liệu cổ đông dự ĐHĐCĐ Thường niên 2010

- BCTC 2009 Hợp nhất đã kiểm toán

- Bộ "hồ sơ BCTC 2009  Hợp nhất đã kiểm toán của Tập đoàn Tân Đại Hưng"

- Bộ "hồ sơ BCTC 2009 đã kiểm toán của Cty CP Nhựa Tân Đại Hưng (Cty mẹ)"

- Qui định về Biểu quyết trong ĐHĐCĐ Thường Niên 2010

- Chứng thư kiểm toán hợp nhất 2009 do A&C cung cấp

- Thư mời & Ủy quyền họp ĐHCĐ thường niên 2010

- Thông báo của HĐQT v/v điều chỉnh sai sót trong Thư mời tham dự ĐHĐCĐTN 2010

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHCĐ thường niên 2010

- Danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ Thường Niên 2010

__________________________________________________________________

 
<< Bắt đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp > Cuối >>

Kết quả 73 - 81 / 94
Online:30
Visitors:657837
  • TOP