Tin tức

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Image 1 Title
Image 2 Title
Image 3 Title
Image 4 Title
Image 5 Title

Tin tức
Thông báo Sáu tháng đầu năm 2009

- Biên bản họp HĐQT ngày 19/8/2009

- Bản cân đối kế tóan hợp nhất

 - Kết quả kinh doanh hợp nhất

- Lưu chuyển tiền tệ hợp nhất

- Thuyết minh BCTC hợp nhất

- Bản cân đối kế tóan Tân Đại Hưng

 - Kết quả kinh doanh Tân Đại Hưng

- Lưu chuyển tiền tệ Tân Đại Hưng

- Thuyết minh BCTC 6 tháng của Tân Đại Hưng

__________________________________________________________________

 
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2009

- Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt quý 1 năm 2009

__________________________________________________________________

 
Báo cáo tài chính 2008 đã kiểm toán

- Báo cáo kiểm toán của A&C

- Báo cáo của BGĐ

- Bảng cân đối kế toán

- Kết quả sản xuất kinh doanh

- Lưu chuyển tiền tệ

- Kết quả sản xuất kinh doanh

- Bảng thuyết minh BCTC hợp nhất

__________________________________________________________________

 
Thông tin về ĐHĐCĐ Thường niên 25/03/209

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2009 ngày 25/03/2009

__________________________________________________________________

- BB họp HĐQT 23/03/2009

- Tờ trình sử dụng vốn thặng dư để bù lỗ 2008

- Tờ trình mua 5.000.000 cổ phiếu quỹ

 - BB họp HĐQT 18/03/2009

- List tài liệu cổ đông

- Chương trình nghị sự

- Báo cáo thường niên

- Báo cáo của BKS

- Tờ trình V/v chuyển ĐTCK từ ngắn hạn thành dài hạn

- Tờ trình V/v chế độ khấu hao đặc biệt của Cty TNHH TDH năm 2009

- Tờ trình V/v chọn Cty kiểm toán soát xét BC hàng quý

- Quy định về biểu quyết

- Mẫu biểu quyết

__________________________________________________________________

- Thông báo của Sở giao dịch CK Tp.HCM V/v Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông

- Thư mời và Ủy quyền tham dự Đại hội Đồng CĐ thường niên năm 2009

- Danh sách Cổ đông (đã lưu ký) tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2009

- Danh sách Cổ đông (chưa lưu ký) tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2009

__________________________________________________________________

 
<< Bắt đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp > Cuối >>

Kết quả 82 - 90 / 96
Online:58
Visitors:666446
  • TOP