Tin tức

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Image 1 Title
Image 2 Title
Image 3 Title
Image 4 Title
Image 5 Title

Tin tức
Bộ Tài liệu họp ĐHĐCĐTN 2016

- 14/04/2016 CBTT tài liệu ĐHCĐ 2016                   

- 13/04/2016 Danh mục tài liệu cổ đông                  

- 13/04/2016 Chương trình nghị sự                   

- 13/04/2016 Báo cáo HĐQT năm 2015 

- 13/04/2016 Báo cáo BGĐ năm 2015 

- 13/04/2016 Báo cáo BKS năm 2015 

- 13/04/2016 Báo cáo kiểm toán và BCTC hợp nhất 2015 

- 13/04/2016 Tờ trình 01: V/v chia cổ tức năm 2015 

- 13/04/2016 Tờ trình 02: V/v Thù lao HĐQT & BKS và chọn Cty kiểm toán 2016 

- 13/04/2016 Tờ trình 03: V/v Sửa đổi điều lệ Cty theo Luật doanh nghiệp mới 2014 

- 13/04/2016 Quy chế biểu quyết trong ĐHĐCĐ thường niên 2016 

- 13/04/2016 Thẻ biểu quyết 

- 13/04/2016 Tờ trình 04: V/v Kết thúc nhiệm kỳ IV của HĐQT & BKS sớm hơn 01 năm 

- 13/04/2016 BC tổng kết SXKD giai đoạn 2012-2015 và chiến lược SXKD 2016-2020 

- 13/04/2016 BC tổng kết của HĐQT giai đoạn 2012-2015 

- 13/04/2016 BC tổng kết của BKS giai đoạn 2012-2015  

- 13/04/2016 Tờ trình 05: V/v đề nghị cơ cấu và giới thiệu DS UCV HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV 

- 13/04/2016 Quy định về biểu quyết bầu cử HĐQT và BKS 

- 13/04/2016 Phiếu bầu cử HĐQT 

- 13/04/2016 Phiếu bầu cử BKS 

- 13/04/2016 Tờ trình 06: V/v Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm TGĐ 

- 13/04/2016 Nghị quyết HĐQT số 04/2016                 

__________________________________________________________________

 
CBTT

- 12/04/2016 Báo cáo thường niên 2015                

Nghị quyết HĐQT số 3/2016               

TB xác nhận ngày ngày đăng ký dự ĐHCĐ 2016              

TB chốt danh sách ĐHCĐ 2016             

Nghị quyết HĐQT 02/2016            

BCTC hợp nhất kiểm toán 2015             

Giải trình BCTC hợp nhất 2015              

__________________________________________________________________

 
BCTC quý 4/2015

BCTC kiểm toán 2015           

CV 04/2016 giải trình chênh lệch BCTC 2015             

BCTC quý 4/2015          

BCTC hợp nhất quý 4/2015           

CV 03/2016 đính chính bảng LCTT hợp nhất quý 4/2015            

__________________________________________________________________

 
BC Tình hình Quản trị Cty 2015 - NQ HĐQT 01-2016

BC tình hình quản trị Cty 2015         

Nghị quyết HĐQT số 01-2016          

__________________________________________________________________

 
BC quý 3/2015

CV đính chính BCTC hợp nhất quý 3/2015        

BCTC Cty 3/2015       

BCTC hợp nhất 3/2015        

NQ HĐQT ngày 30/10/2015         

__________________________________________________________________

 
<< Bắt đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp > Cuối >>

Kết quả 10 - 18 / 94
Online:28
Visitors:652921
  • TOP