Tin tức

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Image 1 Title
Image 2 Title
Image 3 Title
Image 4 Title
Image 5 Title

Tin tức
CBTT quý 2/2016

- 19/08/2016 BCTC quý 2/2016 Cty (đã soát xét)   

- 19/08/2016 BCTC hợp nhất quý 2/2016 (đã soát xét)   

- 19/08/2016 NQ HĐQT số 03/2016    

 - 28/07/2016 CV 19/2016 CBTT quý 2/2016  

- 28/07/2016 BC tình hình quản trị quý 2/2016   

- 28/07/2016 BCTC quý 2/2016 Cty   

- 28/07/2016 BCTC hợp nhất quý 2/2016   

__________________________________________________________________ 

 
CBTT

- 09/06/2016 CV 17/2016 Ký HĐ kiểm toán năm 2016 và 2017         

- 10/05/2016 Nghị quyết HĐQT số 02/2016        

- 10/05/2016 Công văn xác nhận chốt danh sách nhận cổ tức 2015       

- 06/05/2016 Công văn chốt danh sách nhận cổ tức 2015      

- 28/04/2016 Nghị quyết HĐQT ngày 27/04/2016     

- 28/04/2016 Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016    

- 28/04/2016 Biên bản ĐHĐCĐ 2016   

- 27/04/2016 Công văn chấp thuận gia hạn BCTC  

- 19/04/2016 BCTC quý 1/2016 

- 19/04/2016 BCTC hợp nhất quý 1/2016  

__________________________________________________________________ 

 
Bộ Tài liệu họp ĐHĐCĐTN 2016

- 14/04/2016 CBTT tài liệu ĐHCĐ 2016                   

- 13/04/2016 Danh mục tài liệu cổ đông                  

- 13/04/2016 Chương trình nghị sự                   

- 13/04/2016 Báo cáo HĐQT năm 2015 

- 13/04/2016 Báo cáo BGĐ năm 2015 

- 13/04/2016 Báo cáo BKS năm 2015 

- 13/04/2016 Báo cáo kiểm toán và BCTC hợp nhất 2015 

- 13/04/2016 Tờ trình 01: V/v chia cổ tức năm 2015 

- 13/04/2016 Tờ trình 02: V/v Thù lao HĐQT & BKS và chọn Cty kiểm toán 2016 

- 13/04/2016 Tờ trình 03: V/v Sửa đổi điều lệ Cty theo Luật doanh nghiệp mới 2014 

- 13/04/2016 Quy chế biểu quyết trong ĐHĐCĐ thường niên 2016 

- 13/04/2016 Thẻ biểu quyết 

- 13/04/2016 Tờ trình 04: V/v Kết thúc nhiệm kỳ IV của HĐQT & BKS sớm hơn 01 năm 

- 13/04/2016 BC tổng kết SXKD giai đoạn 2012-2015 và chiến lược SXKD 2016-2020 

- 13/04/2016 BC tổng kết của HĐQT giai đoạn 2012-2015 

- 13/04/2016 BC tổng kết của BKS giai đoạn 2012-2015  

- 13/04/2016 Tờ trình 05: V/v đề nghị cơ cấu và giới thiệu DS UCV HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV 

- 13/04/2016 Quy định về biểu quyết bầu cử HĐQT và BKS 

- 13/04/2016 Phiếu bầu cử HĐQT 

- 13/04/2016 Phiếu bầu cử BKS 

- 13/04/2016 Tờ trình 06: V/v Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm TGĐ 

- 13/04/2016 Nghị quyết HĐQT số 04/2016                 

__________________________________________________________________

 
CBTT

- 12/04/2016 Báo cáo thường niên 2015                

Nghị quyết HĐQT số 3/2016               

TB xác nhận ngày ngày đăng ký dự ĐHCĐ 2016              

TB chốt danh sách ĐHCĐ 2016             

Nghị quyết HĐQT 02/2016            

BCTC hợp nhất kiểm toán 2015             

Giải trình BCTC hợp nhất 2015              

__________________________________________________________________

 
BCTC quý 4/2015

BCTC kiểm toán 2015           

CV 04/2016 giải trình chênh lệch BCTC 2015             

BCTC quý 4/2015          

BCTC hợp nhất quý 4/2015           

CV 03/2016 đính chính bảng LCTT hợp nhất quý 4/2015            

__________________________________________________________________

 
<< Bắt đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp > Cuối >>

Kết quả 10 - 18 / 96
Online:80
Visitors:669418
  • TOP