News

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Image 1 Title
Image 2 Title
Image 3 Title
Image 4 Title
Image 5 Title

CBTT

- 09/06/2016 CV 17/2016 Ký HĐ kiểm toán năm 2016 và 2017         

- 10/05/2016 Nghị quyết HĐQT số 02/2016        

- 10/05/2016 Công văn xác nhận chốt danh sách nhận cổ tức 2015       

- 06/05/2016 Công văn chốt danh sách nhận cổ tức 2015      

- 28/04/2016 Nghị quyết HĐQT ngày 27/04/2016     

- 28/04/2016 Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016    

- 28/04/2016 Biên bản ĐHĐCĐ 2016   

- 27/04/2016 Công văn chấp thuận gia hạn BCTC  

- 19/04/2016 BCTC quý 1/2016 

- 19/04/2016 BCTC hợp nhất quý 1/2016  

__________________________________________________________________ 

 
Online:80
Visitors:669418
  • TOP