News

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Image 1 Title
Image 2 Title
Image 3 Title
Image 4 Title
Image 5 Title

Tài liệu họp ĐHĐCĐTN 2017

- 07/04/2017 Mẫu thư mời ĐHĐC 2017       

- 07/04/2017 Danh mục tài liệu họp ĐHĐCĐ 2017      

- 07/04/2017 Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ 2017       

- 07/04/2017 Báo cáo HĐQT 2016        

- 07/04/2017 Báo cáo BGĐ 2016         

- 07/04/2017 Báo cáo BKS 2016         

- 07/04/2017 Báo cáo kiểm toán và BCTC hợp nhất 2016         

- 07/04/2017 Tờ trình: V/v Chia cổ tức 2016         

- 07/04/2017 Tờ trình: V/v Thù lao HĐQT và BKS, chọn Cty kiểm toán 2017          

- 07/04/2017 Tờ trình: V/v Sửa đổi điều lệ Cty theo luật doanh nghiệp 2014          

- 07/04/2017 Tờ trình: V/v Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm TGĐ          

- 07/04/2017 Quy chế biểu quyết trong ĐHĐCĐ thường niên 2017          

- 07/04/2017 Mẫu thẻ biểu quyết          

- 07/04/2017 Điều lệ Cty 2017 (dự thảo)

- 07/04/2017 CV 12/2017 CBTT Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2017

__________________________________________________________________ 

 
Online:80
Visitors:669418
  • TOP