Công ty

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Image 1 Title
Image 2 Title
Image 3 Title
Image 4 Title
Image 5 Title

1.     CƠ CU C ĐÔNG Cơ cu c đông đến ngày 15/9/2007
C đôngS c phnT l % trên vn điu l
C đông trong nưc
Cá nhân7.898.00075,94%
T chc522.0005,02%
C đông nưc ngoài
Cá nhân540.0005,19%
T chc1.440.00013,85%
Tng cng10.400.000100%

 Danh sách c đông nm gi t trên 5% vn c phn ca Công ty

Danh sách c đông nm gi t trên 5% vn c phn ca Công ty đến ngày 15/9/2007

STTTên c đôngS c phnT l s hu
1Mekong Enterprise Fund, Ltd.1.440.00013,85%
2Phm Trung Cang766.9007,37%

2.     CÔNG TY CON

Hin ti, Công ty c phn Nha Tân Đi Hưng đang nm quyn kim soát và c phn chi phi đi vi Công ty TNHH TĐH (TĐH).

TĐH là công ty con do Công ty c phn Nha Tân Đi Hưng nm 100% quyn kim soát, có tr s đt ti Lô C11 - C15 Cm Công nghip Nha Đc Hòa, tnh Long An, thành lp theo Giy Chng nhn đăng ký kinh doanh s 5002000837 do S Kế hoch Đu tư tnh Long An cp ln đu ngày 22/5/2006 và điu chnh vào ngày 20/4/2007, vn điu l ca Công ty TNHH TĐH là 45.000.000.000 VND (45 t đng), ngành ngh kinh doanh bao gm:

·         Sn xut, kinh doanh bao bì nha: PP, PE, BOPP, PET;

·         Sn xut, chế biến sn phm cao su;

·         Mua bán sn phm nha, nguyên liu nha, bt màu, máy móc, thiết b và ph tùng ngành công, nông, ngư nghip.

Thc cht, TĐH là nhà máy ca Công ty c phn Nha Tân Đi Hưng, sn xut sn phm theo các đơn hàng ca Tân Đi Hưng đ Tân Đi Hưng cung cp cho khách hàng và các đi tác.

 

 
Online:18
Visitors:666226
  • TOP