Công ty

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Image 1 Title
Image 2 Title
Image 3 Title
Image 4 Title
Image 5 Title

1.     MÁY MÓC THIT B VÀ NĂNG LC SN XUT

Qua các bưc xem xét và đánh giá rt cht ch trong quá trình đu tư, Tân Đi Hưng đã la chn đưc nhng thiết b hin đi, có tính năng chuyên dng, phù hp nht cho lĩnh vc bao bì đang hot đng t các nhà cung cp thiết b sn xut bao bì nha ln có uy tín trong và ngoài nưc. Hu hết máy móc thiết b ca Tân Đi Hưng đu điu kin hot đng, vn hành tt, có kh năng sn xut ra đ các chng loi bao bì khác nhau vi cht lưng cao, đáp ng yêu cu kht khe ca khách hàng trong và ngoài nưc.

Công sut sn xut hàng năm bình quân 8.000 tn thành phm.

Vi h thng máy móc thiết b đưc hp lý hóa ti đa cùng vic áp dng chế đ bo dưng thưng xuyên và nghiêm ngt, năng sut hot đng ca nhà máy luôn mc trên 90% công sut thiết kế.

            Dây chuyền sản xuất và các thiết bị chính

Dây chuyn thiết bSngXut xCông dng
XƯỞNG 1
Kéo si 05Hàn Quc, Đài Loan, Trung Quc.To ch dt
Dt 64  Đài LoanDt vi
Dt lưi tròn48  Trung QucDt lưi tròn Leno
XƯỞNG 2
Tráng ghép04  Đài Loan, Vit NamTráng và ghép màng
Máy ct22Đài Loan, Trung Quc, Vit NamCt bán thành phm
Máy in10Đài Loan   In trang trí sn phm
XƯỞNG 3
Máy may240  Nht, Đài Loan.May bao
Máy đóng gói05Đài Loan, Trung Quc, Vit NamĐóng kin bao
XƯỞNG 4
Kéo si 03Đài LoanKéo ch dt
Dt ln28n ĐDt vi
Dt lưi ngang04ĐcDt vi Raschel
Máy đóng cun04Vit NamBao bì cun
XƯỞNG 5
Kéo si03Đài Loan, Trung Quc, Vit NamKéo ch dt
Dt64Đài Loan, Trung QucDt vi
 
Online:18
Visitors:666226
  • TOP