Tiêu chuẩn chất lượng

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Image 1 Title
Image 2 Title
Image 3 Title
Image 4 Title
Image 5 Title

Cam kết cht lưng

Chất lượng sản phẩm là một yếu tố tôn tạo và duy trì vị thế cạnh tranh của Thương hiệu và Sản phẩm của Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng từ khi thành lập đến nay..Với cam kết mạnh mẽ “đảm bảo cung cấp sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao đáp ứng các yêu cầu của khách hàng”, Tân Đại Hưng đã thực thi hệ thống quản lý chất lượng ISO từ năm 2000 trong tất cả họat động sản xuất và kinh doanh Công ty đã đầu tư nhiều trang bị kiểm tra hiện đại nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn cao của sản phẩm và đáp ứng yêu cầu của khách hàng xuất khẩu và nội địa.

Các Chng nhn Cht Lưng

Năm 2000, đưc T chc Det Norske Veritas - DNV (Na Uy) cp Chng nhn ISO 9002:1994. Năm 2004, Tân Đi Hưng tiếp tc đưc T chc Det Norske Veritas - DNV (Na Uy) cp Chng nhn ISO 9001:2000 đ nâng cp h thng qun lý cht lưng. Tân Đi Hưng cũng đưc t chc ITS ca Châu Âu kim tra và cp Giy Chng nhn h thng kim tra cht lưng và ngun nhân lc.

Tân Đi Hưng còn là công ty bao bì dt đu tiên ca Vit Nam đưc T chc TZU ca Liên minh Châu Âu cp Giy chng nhn cho loi vi đa k thut” ca Công ty đt hai yêu cu: h thng qun lý cht lưng vi đa cht và sn phm vi đa cht đt tiêu chun cht lưng và đưc s dng ti th trưng Châu Âu.

Mt s sn phm bao bì (bao container) ca Tân Đi Hưng đưc thiết kế đc bit đm bo có th chu đng đưc trng lưng lên ti 1.500 kg, đã đưc cp Chng nhn kim nghim bi T chc Labordata ca Đc năm 2003 v mc đ phù hp vi tiêu chun an toàn ca Châu Âu.  

Công ty luôn mua bo him cho sn phm nhm đm bo li ích ca khách hàng, khng đnh uy tín kinh doanh và trách nhim ca Công ty đi vi cng đng.

 

 
Online:58
Visitors:666446
  • TOP