Tiêu chuẩn chất lượng

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Image 1 Title
Image 2 Title
Image 3 Title
Image 4 Title
Image 5 Title

Các Phương pháp xét nghiệm

Tân Đại Hưng có thể tổ chức các xét nghiệm sau đây trên sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng:

Xét nghiệm “rơi”: bao bì được chứa đầy vật liệu, cho rơi tự do từ độ cao 1 m xuống sàn béton xi măng.

Xét nghiệm “nâng”: bao bì chứa đầy 6 lần trọng tải cho phép, treo cao khỏi mặt sàn trong 5 phút.

Xét nghiệm “đáy”: bao bì chứa đầy 1,25 lần tải trọng cho phép và được xe nâng lên từ đáy bao

Xét nghiệm “chồng”: bao bì chứa đầy vật liệu, được ép đè bên trên với 1,8 lần trọng lượng tải.

Xét nghiệm “đứng”: bao bì được chứa đầy vật liệu, đặt nghiêng và được xe nâng lên bằng 02 càng xe.  

Xét nghiệm “rách”:  bao bì được chứa đầy vật liệu, được cắt một vết rách 4 inches ( 10cm), chịu một lực đè bằng 02 lần lực chồng qui định, trong thời gian 05 phút, mà vết cắt không rách (tét) thêm quá 01 inch (2,5cm)

Cải tiến liên tục

Công Ty Tân Đại Hưng tin rằng sự cải tiến liên tục là cần thiết để bảo đảm khả năng cung cấp những sản phẩm chất lượng cao với giá cả cạnh tranh. Vì vậy, công ty luôn chân thành mời gọi những đề nghị cải tiến từ khách hàng, nhà cung cấp, công nhân và tất cả nhân viên.Công ty đã thành lập nhóm cải tiến, cùng với phòng công nghệ và R&D, phối hợp thực hiện theo những phản hồi từ khách hàng nhằm đạt được sự hài lòng cao nhất của khách hàng.Công ty cũng đã thiết lập một hệ thống đo lường, thu thập và xử lý các dữ liệu để cải tiến các qui trình; trong đó, đã thực thi một hệ thống tiêu chuẩn hóa tất cả công thức nguyên liệu đầu vào để bảo đảm tính bền vững và lọai bõ những khả năng gây ra những khuyết tật do nguyên liệu không đảm bảo chât lượng yêu cầu.

 
Online:58
Visitors:666446
  • TOP