• Công ty cổ phần nhựa Tân Đại Hưng

 • English
 • Tiếng Việt
 • Bao Shopping

  Bao shopping vải PP (dệt hoặc không dệt) ghép màng in OPP

  • Công suất : Tối đa 6 triệu bao/ tháng ( 72 triệu bao/ năm)
  • Phân loại : Vải PP Dệt &  Không dệt
  • Màng OPP : Mờ & Bóng
  • Thị trường :
   • Châu Âu (Anh, Pháp, Hà lan, Đức, Nga …) : 80%
   • Mỹ                              : 20%
  • Khách hàng:
   • Trader Joe’s , Disney
   • Aldi UK, Aldi USA
   • Auchan, Kik
   • Carrefour, Belle France, Ahold
   • Les Mousquetaires (Intermache),
   • Tesco
   • Coop Italy