• Công ty cổ phần nhựa Tân Đại Hưng

 • English
 • Tiếng Việt
 • Lịch sử hình thành

  LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN CÔNG TY

  * Năm 1984: Ông Phạm Trung Cang thành lập doanh nghiệp nhỏ, sản xuất bao dệt PP cho thị trường trong nước.

  * Năm 1997: Xây dựng Nhà máy lớn hơn (16.000 m2) tại 373C Nguyễn Sơn và bắt đầu xuất khẩu bao dệt PP sang Châu Âu và Châu Á

  * Năm 2001: Thay đổi từ công ty tư nhân sang công ty cổ phần

  (vốn: 20 tỷ đồng, khoảng 1,3 triệu USD)

  * Năm 2003: Quỹ Mekong Capital mua 30% cổ phần công ty

  (vốn mới: 28,6 tỷ đồng, khoảng 1,85 triệu USD)

  * 2006: Xây dựng và chuyển đến nhà máy mới tại tỉnh Long An

  (44.800 m2 – tên nhà máy: Công ty TNHH T.Đ.H.)

  * Năm 2007: Cổ phiếu TPC được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)

  * Năm 2010: Tăng vốn lên 244 tỷ đồng, khoảng 12,5 triệu USD