• Tan Dai Hung Plastic J.S.CO,

  • English
  • Tiếng Việt
  • News

    Texas man uses 400ft plastic dam he found on the Internet to protect his house from record 27-inch floods - and it worked! · Randy Wagner of Rosharon, Texas, drove to Louisiana to buy an Aqua dam · He filled 400-foot tube with water to act as giant sandbag around his house · Despite odd looks from neighbors, it kept his house dry as families in the county faced mandatory evacuations · He paid $8300 for dam, a small price compared to cost of ...
    Ngày 21/03/2017, ngày GDKHQ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng
    Ngày 28/11, 10.400.000 cổ phiếu của Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng (mã chứng khoán TPC) sẽ chính thức giao dịch ngày đầu tiên tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (Hose).