• Công ty cổ phần nhựa Tân Đại Hưng

 • English
 • Tiếng Việt
 • Sơ đồ tổ chức

  Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ V (2020-2024)

  Bà PHẠM ĐỖ DIỄM HƯƠNG
  Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
  Tốt nghiệp Đại học Chapman Hoa Kỳ, ngành Tài chính Marketing.
  01 năm làm chuyên viên nghiên cứu thị trường & Phát triển khách hàng Cty Phát triển Địa ốc Continental East Development (Hoa Kỳ).
  01 năm chuyên viên Quản lý Rủi ro ngân hàng ACB.
  Tham gia và là Chủ Tịch HĐQT công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng từ năm 2013
  Ông PHẠM TRUNG CANG – Phó Chủ tịch
  Thành viên HĐQT Tốt nghiệp Đại Học Kinh tế.
  Hoạt động SXKD ngành nhựa bao bì và sáng lập công ty Tân Đại Hưng từ năm 1978.
  Từ 1993-2007: Chủ tịch kiêm TGĐ công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng.
  Từ 2007-2013: Chủ tịch HĐQT công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng
  Là một thành viên sáng lập ngân hàng ACB, tham gia quản trị ACB từ khi thành lập đến 2007.
  Thành viên HĐQT Eximbank từ 2007-2013.
  Tái nhiệm thành viên HĐQT công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng từ năm 2016 đến nay.
  Ông PHẠM VĂN MẸO – Phó Chủ tịch
  Thành viên HĐQT
  kiêm Giám đốc Nhà máy (công ty con: Công ty TNHH TĐH).
  Tốt nghiệp Trung cấp Hành chính.
  Hoạt động trong ngành bao bì nhựa từ 1983.
  Phó TGĐ Công ty từ 1993-2007.
  Tham gia HĐQT công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng từ 2007 đến nay.
  Bà TÔN THỊ HỒNG MINH
  Phó CTHĐQT
  kiêm Giám đốc Kinh Doanh.
  Tốt nghiệp Đại học Kinh tế.
  Làm việc tại phòng kinh doanh công ty từ năm 1997.
  Giám đốc kinh doanh công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng từ năm 2000.
  Tham gia HĐQT công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng từ năm 2007.
  Bà NGUYỄN THỊ THANH LOAN
  Thành viên HĐQT
  kiêm GĐ Tài chính
  Thạc sĩ ngành TCKT.
  09 năm kế toán tổng hợp công ty Tổng hợp quận 6 TPHCM.
  Làm việc tại phòng TCKT công ty và là Kế toán trưởng từ năm 1993.
  Tham gia HĐQT công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng từ năm 2007.
  Ông TRẦN HỮU VINH
  Thành viên HĐQT
  kiêm Giám đốc SX và gia công.
  Tốt nghiệp Đại học Kinh tế.
  Làm việc tại phòng kế hoạch sản xuất công ty từ năm 1999.
  Giám đốc SX công ty từ năm 2007.
  Tham gia HĐQT công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng từ 2007 đến nay.
  Bà ĐOÀN THỊ HỒNG TƯƠI
  Thành viên HĐQT
  Trình độ: Đại học Tài chính kế toán.
  2009-2015: KTT công ty dệt len F.S.
  2015-2017: KTT công ty bao bì nhựa Tân Vĩnh Lợi
  2017 đến nay: KTT công ty East Wood Energy
  Tham gia HĐQT công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng từ 04/2019 đến nay.
  Bà PHẠM THỊ TRÚC NGÂN
  Thành viên HĐQT
  Trình độ: Đại học Kế toán kiểm toán.
  Từ năm 2008 – 2017: Kế toán trưởng Công ty CP Đại Hưng Thịnh.
  Từ năm 2018 đến nay: Kế toán trưởng Công ty CP Giải Pháp Sáng Tạo Mekong
  Ông HUỲNH MINH VIỆT
  Trình độ: Đại học Kinh doanh quốc tế.
  2012 – 2013: NV Kinh doanh Công ty Muller Partner Việt Nam.
  2014 đến nay: Trưởng phòng kinh doanh Xuất Nhập Khẩu Cty Cổ Phần Eastwood Energy.

  Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ V (2020-2024))

  Ông LÂM NGUYỄN QUỐC NGHĨA
  Trưởng Ban Kiểm Soát
  Thạc sĩ ngành TCKT.
  Làm việc tại phòng TCKT công ty từ năm 1999.
  Kế toán trưởng công ty TNHH TĐT từ 2006.
  Tham gia Ban kiểm soát từ năm 2007.
  Bà ĐÀO THANH TUYỀN
  Thành viên Ban kiểm soát
  Thạc sĩ ngành TCKT.
  Làm việc tại phòng TCKT công ty từ năm 1998.
  Thành viên HĐQT từ 2007-2011
  Thành viên Ban kiểm soát từ 2012 đến nay.
  Bà LÊ THỊ MINH TRÍ
  Thành viên Ban kiểm soát
  Trình độ: Cao đẳng TCKT.
  Làm việc tại công ty ĐHP từ năm 2004, phụ trách về kế toán tổng hợp
  Thành viên Ban kiểm soát từ 04/2019 đến nay.

   

  Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2016-2020)

  Bà PHẠM ĐỖ DIỄM HƯƠNG
  Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
  Tốt nghiệp Đại học Chapman Hoa Kỳ, ngành Tài chính Marketing.
  01 năm làm chuyên viên nghiên cứu thị trường & Phát triển khách hàng Cty Phát triển Địa ốc Continental East Development (Hoa Kỳ).
  01 năm chuyên viên Quản lý Rủi ro ngân hàng ACB.
  Tham gia và là Chủ Tịch HĐQT công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng từ năm 2013
  Bà TÔN THỊ HỒNG MINH
  Phó CTHĐQT
  kiêm Giám đốc Kinh Doanh.
  Tốt nghiệp Đại học Kinh tế.
  Làm việc tại phòng kinh doanh công ty từ năm 1997.
  Giám đốc kinh doanh công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng từ năm 2000.
  Tham gia HĐQT công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng từ năm 2007.
  Bà NGUYỄN THỊ THANH LOAN
  Thành viên HĐQT
  kiêm GĐ Tài chính
  Thạc sĩ ngành TCKT.
  09 năm kế toán tổng hợp công ty Tổng hợp quận 6 TPHCM.
  Làm việc tại phòng TCKT công ty và là Kế toán trưởng từ năm 1993.
  Tham gia HĐQT công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng từ năm 2007.
  Ông PHẠM TRUNG CANG
  Thành viên HĐQTTốt nghiệp Đại Học Kinh tế.
  Hoạt động SXKD ngành nhựa bao bì và sáng lập công ty Tân Đại Hưng từ năm 1978.
  Từ 1993-2007: Chủ tịch kiêm TGĐ công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng.
  Từ 2007-2013: Chủ tịch HĐQT công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng
  Là một thành viên sáng lập ngân hàng ACB, tham gia quản trị ACB từ khi thành lập đến 2007.
  Thành viên HĐQT Eximbank từ 2007-2013.
  Tái nhiệm thành viên HĐQT công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng từ năm 2016 đến nay.
  Ông PHẠM VĂN MẸO
  Thành viên HĐQT
  kiêm Giám đốc Nhà máy (công ty con: Công ty TNHH TĐH).
  Tốt nghiệp Trung cấp Hành chính.
  Hoạt động trong ngành bao bì nhựa từ 1983.
  Phó TGĐ Công ty từ 1993-2007.
  Tham gia HĐQT công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng từ 2007 đến nay.
  Ông NGUYỄN VĂN HÙNG
  Thành viên HĐQT
  Tốt nghiệp Đại học Kinh tế.
  Tham gia quản trị doanh nghiệp từ 1990.
  Phó TGĐ kiêm Giám đốc HCNS công ty 2005-2007
  PCT HĐQT kiêm TGĐ công ty từ 2007 đến 2013.
  Tham gia HĐQT công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng từ 2007 đến nay.
  Ông TRẦN HỮU VINH
  Thành viên HĐQT
  kiêm Giám đốc SX và gia công.
  Tốt nghiệp Đại học Kinh tế.
  Làm việc tại phòng kế hoạch sản xuất công ty từ năm 1999.
  Giám đốc SX công ty từ năm 2007.
  Tham gia HĐQT công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng từ 2007 đến nay.

  Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ IV (2016-2020)

  Ông LÂM NGUYỄN QUỐC NGHĨA
  Trưởng Ban Kiểm Soát
  Thạc sĩ ngành TCKT.
  Làm việc tại phòng TCKT công ty từ năm 1999.
  Kế toán trưởng công ty TNHH TĐT từ 2006.
  Tham gia Ban kiểm soát từ năm 2007.
  Bà ĐÀO THANH TUYỀN
  Thành viên Ban kiểm soát
  Thạc sĩ ngành TCKT.
  Làm việc tại phòng TCKT công ty từ năm 1998.
  Thành viên HĐQT từ 2007-2011
  Thành viên Ban kiểm soát từ 2012 đến nay.
  Ông NGUYỄN THANH DŨNG
  Thành viên Ban kiểm soát
  Tốt nghiệp Đại Học Công nghệ Kỹ thuật.
  Làm việc tại công ty từ năm 2000, phụ trách về công nghệ kỹ thuật sản xuất
  Thành viên Ban kiểm soát từ năm 2016.