• Công ty cổ phần nhựa Tân Đại Hưng

 • English
 • Tiếng Việt
 • Tiêu chuẩn chất lượng

  • Thiết bị kiểm tra chất lượng xử lý chống tia UV

  • Thiết bị kiểm tra lực kéo đứt & độ giãn dài

  • Thiết bị kiểm tra tỷ lệ thoát nước (đối với vải địa kỹ thuật)

   

  CÁC CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG CỦA CÔNG TY

  • I / Quản lý chất lượng:
  • Chứng chỉ ISO 9001: 2008 (Hệ thống Quản lý Chất lượng)
  • Chứng chỉ SQP (Chương trình Chất lượng Nhà cung cấp)
  • 5S (Quy trình Tổ chức tại nơi làm việc)

  II / Trách nhiệm xã hội :

  • Trong kỷ nguyên trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp, nơi mà các doanh nghiệp thường mong đợi không chỉ mang lại giá trị cho người tiêu dùng và cổ đông mà còn phải đạt được các tiêu chuẩn về môi trường và xã hội.
  • Công ty đã đạt tiêu chuẩn BSCI (Bộ tiêu chuẩn đánh giá tuân thủ trách nhiệm xã hội trong kinh doanh )

  CHỨNG CHỈ ISO 9001: 2008

  CHỨNG CHỈ SQP  ( CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG NHÀ CUNG CẤP)

  CHỨNG NHẬN BSCI  (Bộ tiêu chuẩn đánh giá tuân thủ trách nhiệm xã hội trong kinh doanh )

  • 5S (Quy trình Tổ chức tại nơi làm việc)