• Công ty cổ phần nhựa Tân Đại Hưng

 • English
 • Tiếng Việt
 • Chứng chỉ chất lượng

  CÁC CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG CỦA CÔNG TY

  • I / Quản lý chất lượng:
  • Chứng chỉ ISO 9001: 2008 (Hệ thống Quản lý Chất lượng)
  • Chứng chỉ SQP (Chương trình Chất lượng Nhà cung cấp)
  • 5S (Quy trình Tổ chức tại nơi làm việc)

  II / Trách nhiệm xã hội :

  • Trong kỷ nguyên trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp, nơi mà các doanh nghiệp thường mong đợi không chỉ mang lại giá trị cho người tiêu dùng và cổ đông mà còn phải đạt được các tiêu chuẩn về môi trường và xã hội.
  • Công ty đã đạt tiêu chuẩn BSCI (Bộ tiêu chuẩn đánh giá tuân thủ trách nhiệm xã hội trong kinh doanh )

  CHỨNG CHỈ ISO 9001: 2008

  CHỨNG CHỈ SQP  ( CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG NHÀ CUNG CẤP)

  CHỨNG NHẬN BSCI  (Bộ tiêu chuẩn đánh giá tuân thủ trách nhiệm xã hội trong kinh doanh )

  • 5S (Quy trình Tổ chức tại nơi làm việc)

  HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP CHUẨN HỢP QUY

  –  Hồ sơ tự công bố SP bao PP

  –  Hồ sơ tự công bố SP bao PE

  –  Hồ sơ tự công bố SP bao PP ghép màng có in

  –  Tra cứu thông tin Cty CP Nhựa Tân Đại Hưng tại Ban ATTP thuộc Sở y tế