• Công ty cổ phần nhựa Tân Đại Hưng

  • English
  • Tiếng Việt
  • Thiết bị kiểm tra chất lượng

    • Thiết bị kiểm tra chất lượng xử lý chống tia UV

    • Thiết bị kiểm tra lực kéo đứt & độ giãn dài

    • Thiết bị kiểm tra tỷ lệ thoát nước (đối với vải địa kỹ thuật)