• Công ty cổ phần nhựa Tân Đại Hưng

 • English
 • Tiếng Việt
 • Hoạt động Từ Thiện khuyến học 2019 – CTY TÂN ĐẠI HƯNG

  1- Tỉnh Long An cho 2 Huyện Tân Hưng và Vĩnh Hưng : 242.500.000 đồng + Vật phẩm ( tập vỡ và bình nước)

   

  2- Tỉnh Sóc Trăng cho 2 Huyện Mỹ Xuyên và Thạnh Trị : 200.000.000 đồng + Vật phẩm ( tập  vỡ và bình nước)

  3- Tỉnh Đồng Tháp cho 2 Huyện Tháp Mười và Châu Thành : 150.000.000 đồng + Vật phẩm ( tập  vỡ + bình nước + 10 xe đạp)

  4- Tỉnh Trà Vinh cho 2 Huyện Càng Long và Cầu Kè : 150.000.000 đồng + Vật phẩm ( tập  vỡ + bình nước + 10 xe đạp).

  5- Tỉnh Cần Thơ cho 2 Huyện Cờ Đỏ và Vĩnh Thạnh : 150.000.000 đồng + Vật phẩm ( tập  vỡ + bình nước + 10 xe đạp).

  6- Tỉnh Bến Tre cho 2 Huyện Bình Đại và Thạnh Phú : 250.000.000 đồng + Vật phẩm ( tập  vỡ + bình nước + 10 xe đạp).