• Tan Dai Hung Plastic J.S.CO,

 • English
 • Tiếng Việt
 • Hỗ trợ mổ tim 2019

  1- Nguyễn Thị Thủy (Tỉnh Cà Mau) – Sinh năm : 1986 – Số tiền : 30.000.000 đồng

  2- Ngô Thị Ngọc Thu (Tỉnh Bà Rịa-VT) – Sinh năm : 2006 – Số tiền : 54.800.000 đồng

  3- Sơn Quốc Hiền (Tỉnh Sốc Trăng) – Sinh năm : 2011 – Số tiền : 10..093.000 đồng

  4- Nguyễn Quốc Việt (Tỉnh Tiền Giang ) – Sinh năm : 1978 – Số tiền : 50.000.000 đồng

  5- Nguyễn Hồ Khánh Đăng (Tỉnh Bình Dương ) – Sinh năm : 2014 – Số tiền : 50.000.000 đồng

  6- Bùi Thị Bích Ngọc (Tp. Hồ Chí Minh ) – Sinh năm : 1997 – Số tiền : 30.000.000 đồng