• Tan Dai Hung Plastic J.S.CO,

  • English
  • Tiếng Việt
  • Niêm yết sàn chứng khoán Hose

    Ngày 28/11, 10.400.000 cổ phiếu của Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng (mã chứng khoán TPC) sẽ chính thức giao dịch ngày đầu tiên tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (Hose).